کارگاه تندیس تیرازیس با رویکرد تولید تولید محصولات مذهبی و غیر مذهبی تاسیس گردیده است.

در این کارگاه ساخت انواع انگشترهای با حکاکی و غیر حکاکی انجام می پذیرد.

تلفن تماس = 09384334241 

TELEGRAM= 09384334241

INSTAGRAM= GEM2IR

محمد هاشم علیمحمدی