زبرجد یا پریدوت

زبرجَد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاور نزدیک آن را شناخته‌اند. در علم زمین شناسی به کانیالیوین که رنگ سبز زیتونی داشته باشد زبرجد می گویند.

Gemperidot.JPG

جزییات بیشتر

مشخصات

رنگ : سبز - زرد زیتونی و گاهی متمایل به قهوه ای
رنگ ناشی از خراش : سفید
سختی : 6/5 تا 7
چگالی : 3/28-3/48
رخ : نا مشخص
شکستگی : صدفی کوچک و شکننده
سیستم کریستال : اورترومبیک با هرم کوتاه و شیارهای عمودی
ترکیب شیمیایی : سیلیکات منیزیم آهن
شفافیت : شفاف
ضریب شکست : 1/65 - 1/73
شکست دوگانه : +0/036 تا +0/038
دیسپرژن : 0/012-0/013
چند رنگی : ضعیف : بیرنگ تا سبز کمرنگ ، سبز و سبز زیتونی
طیف جذبی : 497،425،493،473،453
فلور سنسی : ندارد
موقعیت معدن : در متن

اطلاعات بیشتر

جزیره ای وجود دارد بنام zebargad که دارای معدن زبرحد است و احتمالا نام زبر جد از آن گرفته شده است

به زبر جد olivine گفته میشود چون رنگ زیتون است . نام این سنگ احتمالا از کلمه عربی faridat (جواهر) گرفته شده است.

این سنگ جلای شیشه و روغنی دارد و در مقابل مواد اسیدی پایدار نیست و در برابر فشار و ضربه شدید ترک میخورد . بنابراین گاهی با فلز پوشانده می شود . انواع cat's eye  و star  پریدوت کمیاب هستند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

زبرجد یا پریدوت

زبرجد یا پریدوت

زبرجَد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاور نزدیک آن را شناخته‌اند. در علم زمین شناسی به کانیالیوین که رنگ سبز زیتونی داشته باشد زبرجد می گویند.

Gemperidot.JPG

30 محصولات دیگر در همان شاخه: