نگین حکاکی شده انگشتر مردانه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
  • نگین حکاکی شده انگشتر مردانه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم
نگین حکاکی شده انگشتر مردانه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

انگشتر مردانه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

انگشتر مردانه

عقیق یمنی آبی رنگ

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

حکاک هاتف

خط نستعلیق همراه با تذهیب

تعداد

  • شرایط خدمات - 
هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود.
انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
شرایط خدمات - هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود. انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
  • شرایط حمل و نقل 
محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد.
هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد. شرایط حمل و نقل محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد. هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد.
  • شرایط عودت  محصول -
1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد.
 اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود .
 هزینه ارسال با مشتری میباشد .
 پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود. شرایط عودت محصول - 1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد. اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود . هزینه ارسال با مشتری میباشد . پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود.

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم روی نگین زیبای عقیق یمنی آبی رنگ

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

انگشتر مردانه با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

انگشتر مردانه

عقیق یمنی آبی رنگ

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

حکاک هاتف

خط نستعلیق همراه با تذهیب

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: