خانه انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • خانه انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • خانه انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • خانه انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • خانه انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

تعداد

  • شرایط خدمات - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری شرایط خدمات - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری
  • شرایط حمل و نقل - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری شرایط حمل و نقل - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری
  • شرایط عودت - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری شرایط عودت - قابل ویرایش در پیکربندی ماژول ضمانت مشتری

این انگشتر از جنس نقره با کیفیت میباشد و کار استاد رحمانی از استادان حرفه انگشتر سازی است .

امضا این انگشتر طهران رحمانی است . سنگ این انگشتر از جنس عقیق بنفش رنگ با کیفیت است که توسط حکاکی هاتف طراحی و پیاده

سازی شده .

ذکر آن یا زینب کبری بخط نستعلیق و همراه با تذهیب است .

سایز آن 65 می باشد

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: