سنگ شناسی یشم
  • سنگ شناسی یشم
  • سنگ شناسی یشم
  • سنگ شناسی یشم
سنگ شناسی یشم
سنگ شناسی یشم سنگ شناسی یشم سنگ شناسی یشم

یشم

نام جید به زمان تسلط اسپانیا بر آمریکای مرکزی و جنوبی و از نام piedra de ijada مشتق شده است. در چین این سنگ را yu مینامند و در  زبان فارسی آنرا یشم.

سنگ جید در واقع به دو نوع مجزا بنام جیدایت و نفرایت تقسیم میشود .البته هردو آن را در کل جید و یشم مینامند .

تعداد

  • شرایط خدمات - 
هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود.
انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
شرایط خدمات - هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود. انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
  • شرایط حمل و نقل 
محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد.
هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد. شرایط حمل و نقل محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد. هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد.
  • شرایط عودت  محصول -
1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد.
 اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود .
 هزینه ارسال با مشتری میباشد .
 پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود. شرایط عودت محصول - 1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد. اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود . هزینه ارسال با مشتری میباشد . پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود.

در زمانهای گذشته از یشم به عنوان ابزار و سلاح استفاده میشده است زیرا سختی زیادی دارد و همچنین به عنوان نمادهای مذهبی و عرفانینی تراش یشم از قدیم در چین وجود داشته و هرگز متوقف نشده است . در بعضی از ایام ارزش سنگ یشم از طلا نیز بیشتر بوده است.

یکی از نمادها که با یشکم تراشیده شده 

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

الف - جیدایت

نام جیدایت بر گرفته از جید است . بسیار سفت و مقاوم است و به همه رنگها دیده میشود -محل شکستگی مات و در صورت صیقل ، جلای مات دارد. دو نوع جیدایت وجود دارد 

1- imperial jade : یک نوع جیدایت از میانمار (برمه) میباشد و مثل زمرد سبز و عامل رنگ آن کروم و شفاف میباشد.

  یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

2- choromelanite :یک کانی که به جید منسوب شده است. و ترکیبی از جید و آلبایت فلدسپار  و دیگر کانی هاست . به رنگ سبز پر رنگ و به دلیل رگه های کلرایت ، با لکه های سبز تیره و یا سیاه دیده میشود و معدن آن نیز برمه میباشد.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

ب- نفرایت

نفرایت در زبان یونانی به معنی کلیه است ، سنگی است با فیبرهای متراکم کانی و سفت تر از جیدایت میباشد. و در همه رنگها و اغلب با ته رنگ زرد دیده میشود . گران ترین آن سبز رنگ و جلا آن شیشه ای است.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

مرکز تراش این سنگ در چین میباشد.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز 

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

یشم

نام جید به زمان تسلط اسپانیا بر آمریکای مرکزی و جنوبی و از نام piedra de ijada مشتق شده است. در چین این سنگ را yu مینامند و در  زبان فارسی آنرا یشم.

سنگ جید در واقع به دو نوع مجزا بنام جیدایت و نفرایت تقسیم میشود .البته هردو آن را در کل جید و یشم مینامند .

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: