سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
 • سنگ شناسی کونزایت
سنگ شناسی کونزایت
سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت سنگ شناسی کونزایت

کونزایت

کونزایت سنگیت بنفش و خاکستری رنگ که این سنگ را یه یاد بود گوهرشناس آمریکایی G.F KUNZ که در سال 1902 برای اولین بار این سنگ را شناسایی کرد نامگذاری کردند.

کونزایت

تعداد

 • شرایط خدمات - 
هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود.
انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
شرایط خدمات - هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود. انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
 • شرایط حمل و نقل 
محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد.
هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد. شرایط حمل و نقل محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد. هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد.
 • شرایط عودت محصول -
1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد.
 اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود .
 هزینه ارسال با مشتری میباشد .
 پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود. شرایط عودت محصول - 1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد. اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود . هزینه ارسال با مشتری میباشد . پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود.

عامل رنگزای آن منگنز و سنگها تغریبا رنگ روشن دارند. بتدریج کم رنگ و بی روح میشوند و رنگ خود را از دست میدهند .رنگ انواع متمایل به قهوه ای و سبز بنفش در حرارت 150 درجه اصلاح میشوند.

تعداد زیادی ناخالصی لوله مانند منظم و یا شکستگی در آن وجود دارد. 

کونزایت

سنگها جلای شیشه ای واضحی دارند و در هنگام تراش باید دقت شد که TABLE عمود بر محور کریستال تراش داده شود . چون احتمال شکستن سنگ هست. سنگ بسیار مورقی میباشد . بر اساس تجربه شخصی اینجانب برای برش دقت زیادی باید صورت گیرد و بلور به راحتی میشکند .اگر بر خلاف محور بلور تراشیده شود قطعه قطعه میگردد.

این سنگ شباهت زیادی به سنگهایی با رنگ صورتی دارد مانند آمتیست یا رز کوارتز یا توپاز و شیشه و مورگانیت دارد و ممکن است با آن اشتباه شود.

کونزایت

بلور درشت این کانی بسیار ارزشمند بوده و کم یاب است. کانی است که ناخالصی در آن کم دیده میشود و جز گوهرهای پاک محسوب میشود .

مراحل تراش یک بلور نسبتا درشت.

1-  سنگ کنزایت راف 

کونزایت

2- تراش بر اساس شکل خود بلور (برای خفظ وزن و استقامت بلور در هنگام تراش ترجیحا بشکل خود کانی تراش خورد)

کونزایت

3- مرحله پایانی و پس از پولیش کانی.

کونزایت

محمد آریا

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

کونزایت

کونزایت سنگیت بنفش و خاکستری رنگ که این سنگ را یه یاد بود گوهرشناس آمریکایی G.F KUNZ که در سال 1902 برای اولین بار این سنگ را شناسایی کرد نامگذاری کردند.

کونزایت

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: