فیلتر توسط

سنگ شناسی

سنگ شناسی- جواهرات- گوهر - تراش دامله -شجر-عقیق منظره ای-حک-حکاکی هاتف

18 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

توپاز چیست

توپاز

توپاز-توپاز آبی-توپاز صورتی-توپاز رنگی

کلیات رده کانی فرمول Al2(SiO4)(F.OH)2 ویژگی‌ها رنگ بی‌رنگ، زردمایل به قهوه‌ای، آبی روشن، صورتی مایل به قرمز، سبز روشن رخ کامل، شکستگی صدفی ساختار سامانه بلوری راست‌لوزی (ارتورومبیک) چگالی 4/3-6/3 دیگر ویژگی ها خاصیت فلورسانس

یشم

نام جید به زمان تسلط اسپانیا بر آمریکای مرکزی و جنوبی و از نام piedra de ijada مشتق شده است. در چین این سنگ را yu مینامند و در  زبان فارسی آنرا یشم.

سنگ جید در واقع به دو نوع مجزا بنام جیدایت و نفرایت تقسیم میشود .البته هردو آن را در کل جید و یشم مینامند .

فیروزه

فیروزه -turquoise  نوعی  سنگ رسوبی است که از دیر باز در ایران و تمام جهان به عنوان گوهر استفاده میشده است . 

فیروزه-فیروزه نیشابور-فیروزه دامغان-فیروزه کرما-فیروزه اصل

استفاده از فیروزه به عنوان مهر در دوران هخامنشی گواهی بر ارزش و قدمت این کانی با ارزش است.

در دوران باستان مصریان نیز فیروزه را سنگی مقدس دانسته و از آن استفاده میکردند.

فیروزه-فیروزه نیشابور-فیروزه دامغان-فیروزه کرما-فیروزه اصل

فیروزه-فیروزه نیشابور-فیروزه دامغان-فیروزه کرما-فیروزه اصل

زبرجد یا پریدوت

زبرجَد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاور نزدیک آن را شناخته‌اند. در علم زمین شناسی به کانیالیوین که رنگ سبز زیتونی داشته باشد زبرجد می گویند.

زبرجد-پریدوت-سنگ زبرجد-سنگ پریدوت-سنگ سبز

لاجورد

لاژورد یا لاجوَرد (به لاتین: Lapis lazuli) - سنگ آبی رنگی است که ترکیب شیمیایی آن شامل فسفات آب‌دار طبیعی آلومینیوم، آهن، منیزیمو کلسیم می باشد. و یا به عبارت دیگر ترکیبی از لازورایت، کلسایت، پایرایت و دایپوسیت می باشد. این سنگ به خاطر سختی و رنگ آبی خوش‌رنگ موسوم به لاجوردی اش در جواهرسازی به عنوان نگین به کار می‌رود.