نماد اعتماد الکترونیکی

یشم

نام جید به زمان تسلط اسپانیا بر آمریکای مرکزی و جنوبی و از نام piedra de ijada مشتق شده است. در چین این سنگ را yu مینامند و در  زبان فارسی آنرا یشم.

سنگ جید در واقع به دو نوع مجزا بنام جیدایت و نفرایت تقسیم میشود .البته هردو آن را در کل جید و یشم مینامند .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

در زمانهای گذشته از یشم به عنوان ابزار و سلاح استفاده میشده است زیرا سختی زیادی دارد و همچنین به عنوان نمادهای مذهبی و عرفانینی تراش یشم از قدیم در چین وجود داشته و هرگز متوقف نشده است . در بعضی از ایام ارزش سنگ یشم از طلا نیز بیشتر بوده است.

یکی از نمادها که با یشکم تراشیده شده 

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

الف - جیدایت

نام جیدایت بر گرفته از جید است . بسیار سفت و مقاوم است و به همه رنگها دیده میشود -محل شکستگی مات و در صورت صیقل ، جلای مات دارد. دو نوع جیدایت وجود دارد 

1- imperial jade : یک نوع جیدایت از میانمار (برمه) میباشد و مثل زمرد سبز و عامل رنگ آن کروم و شفاف میباشد.

  یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

2- choromelanite :یک کانی که به جید منسوب شده است. و ترکیبی از جید و آلبایت فلدسپار  و دیگر کانی هاست . به رنگ سبز پر رنگ و به دلیل رگه های کلرایت ، با لکه های سبز تیره و یا سیاه دیده میشود و معدن آن نیز برمه میباشد.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

ب- نفرایت

نفرایت در زبان یونانی به معنی کلیه است ، سنگی است با فیبرهای متراکم کانی و سفت تر از جیدایت میباشد. و در همه رنگها و اغلب با ته رنگ زرد دیده میشود . گران ترین آن سبز رنگ و جلا آن شیشه ای است.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز

مرکز تراش این سنگ در چین میباشد.

یشم-جید-یشم چینی-یشم اصلی-سنگ یشم-سنگ سبز 

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

یشم

یشم

نام جید به زمان تسلط اسپانیا بر آمریکای مرکزی و جنوبی و از نام piedra de ijada مشتق شده است. در چین این سنگ را yu مینامند و در  زبان فارسی آنرا یشم.

سنگ جید در واقع به دو نوع مجزا بنام جیدایت و نفرایت تقسیم میشود .البته هردو آن را در کل جید و یشم مینامند .

30 محصولات دیگر در همان شاخه: