نماد اعتماد الکترونیکی

کونزایت

کونزایت سنگیت بنفش و خاکستری رنگ که این سنگ را یه یاد بود گوهرشناس آمریکایی G.F KUNZ که در سال 1902 برای اولین بار این سنگ را شناسایی کرد نامگذاری کردند.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عامل رنگزای آن منگنز و سنگها تغریبا رنگ روشن دارند. بتدریج کم رنگ و بی روح میشوند و رنگ خود را از دست میدهند .رنگ انواع متمایل به قهوه ای و سبز بنفش در حرارت 150 درجه اصلاح میشوند.

تعداد زیادی ناخالصی لوله مانند منظم و یا شکستگی در آن وجود دارد. 

سنگها جلای شیشه ای واضحی دارند و در هنگام تراش باید دقت شد که TABLE عمود بر محور کریستال تراش داده شود . چون احتمال شکستن سنگ هست. سنگ بسیار مورقی میباشد . بر اساس تجربه شخصی اینجانب برای برش دقت زیادی باید صورت گیرد و بلور به راحتی میشکند .اگر بر خلاف محور بلور تراشیده شود قطعه قطعه میگردد.

این سنگ شباهت زیادی به سنگهایی با رنگ صورتی دارد مانند آمتیست یا رز کوارتز یا توپاز و شیشه و مورگانیت دارد و ممکن است با آن اشتباه شود.

بلور درشت این کانی بسیار ارزشمند بوده و کم یاب است. کانی است که ناخالصی در آن کم دیده میشود و جز گوهرهای پاک محسوب میشود .

مراحل تراش یک بلور نسبتا درشت.

1-  سنگ کنزایت راف 

2- تراش بر اساس شکل خود بلور (برای خفظ وزن و استقامت بلور در هنگام تراش ترجیحا بشکل خود کانی تراش خورد)

3- مرحله پایانی و پس از پولیش کانی.

محمد آریا

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

کونزایت

کونزایت

کونزایت سنگیت بنفش و خاکستری رنگ که این سنگ را یه یاد بود گوهرشناس آمریکایی G.F KUNZ که در سال 1902 برای اولین بار این سنگ را شناسایی کرد نامگذاری کردند.

30 محصولات دیگر در همان شاخه: