تورمالین - tourmaline

تورمالین - tourmaline

گروه تورمالین به تعدادی خانواده منتسب است. که رنگهای مختلفی دارد. و در واقع به هر رنگ آن یک نام...
کوارتز

کوارتز

کوارتز یا همان دُر کوهی از بزرگترین مجموعه سنگ ها است که تنوع زیادی دارد . با فرمول وترکیب...
چشم ببر

چشم ببر

چشمان زیبای ببر و شاهین همیشه جز زیبایی های طبیعت بوده و هست.