سمباده و انواع آن

سمباده و انواع آن

از آنجا که سنباده در تراش و صیقل انواع سنگ نقش مهمی دارد - در این قسمت به بررسی انواع و نوع عملکرد آن می پردازیم

سنباده به سه نوع مختلف تقسیم میشود 

سمباده

1- کاغذی (عمری خیلی کوتاهی دارد در صیقل استفاده میشود و در برخی موارد چون زود سابیده شده و ضعیف می شود کاربرد دارد)(در استفاده از این نوع سنباده باید دقت نمود که در هنگام کار فشار زیاد روی قطعه نباید باشد در اینصورت سنباده پاره میشود).

2- نوع پارچه ای که دوام بیشتری نسبت به کاغذی دارد.

3- نوع فیبری که دوام خیلی زیادی دارد و به عنوان نوعی دیسک نیز استفاده میشود.

4-سنبادهٔ آهنی : ذرات سایندهٔ این نوع از سنباده، روی پارچه قالب بندی می‌شود و در دو رنگ آبی و قرمز موجود است. رنگ آبی برای فلزات و رنگ قرمز برای چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.


5- تَه‌پوست:سنباده‌ای است که پس از کار بسیار، بیشتر ذرات ساینده و خورندهٔ خود را از دست داده است. در نتیجهٔ از بین رفتن ذرات ساینده، این سنباده نرم‌تر بوده و از آن می‌توان به جای سنباده‌های گروه نرم‌تر و برای مراحل پایانی استفاده کرد.

انواع سنباده از لحاظ شکل ظاهری و ابعاد :


1- سنباده صفحه ای یا ورقه ای

2- سنباده رولی یا توپی :

3- سنباده تسمه ای یا نواری :

سنباده نواری کم عرض

4- سنباده دیسکی یا دایره ای :

5- سنباده پره ای یا ورقه ورقه :

استاندارد ودرجه بندی سنباده :
سنباده ها بر اساس ریزی ودرشتی ذرات ساینده و تعداد آنها در واحد سطح (اینچ مربع) درجه بندی و شماره گذاری می‌شود هر قدر تعداد دانه ها بیشتر می‌شود اندازه آنها نیز ریزتر می‌شود بنابراین سنباده نرمتر می‌شود.

در ایران معمولا از سیستم اروپایی برای شناسایی درجه ی  سنباده استفاده‌‌ می‌شود.

سنباده پوست آب : کاغذ سنباده هایی هستند که چسب ضد آب سیلیس دارند و برای سنباده کاریهایی که باید همراه آب استفاده شوند به کار می‌رود آب ذرات سنباده شده را به بیرون هدایت می‌کند و از پر شدن فاصله  بین ذرات سنباده جلوگیری می‌کند.معمولا در تراش جواهرات بعلت استفاده آب برای خنک کردن سنگ  ، از پوست آب استفاده‌‌ می‌شود. که برنگ مشکی در بازار موجود است.

کلا برای استفاده از سنباده در صیقل جواهرات ابتدا از سنباده زبر شروع و با سنباده نرم تر صیقل را کامل میکنیم.

از سنباده 150تا 200 با 400 صیقل را کامل و در مواردی با 800 نیز صیقل ادامه پیدا میکند البته استفاده از این ترتیب سنباده بستگی به سختی سنگ دارد. این ترتیب برای سنگ عقیق کافی است.اما برای سنگ فیروزه زیادی زبر است و بر اساس  تجربه شخصی اینجانب  شروع کار باید با سنباده 800 باشد و تا 1500 نیز ادامه داشته باشد تا از وزن فیروزه کم نشود. کلا انتخاب سنباده بنا بر تشخیص جواهر تراش میباشد و بستگی به تشخیص سختی گوهر.

همه نقدها

Leave a Reply