مراحل تراش یک نگین به روایت تصویر

مراحل تراش یک نگین به روایت تصویر

تراش نگین

مرحله ۱ سنگ کوارتز یا دُر خام
مرحله ۲ علامت گذاری برای برش
مرحله ۳ اره سنگ

مرحله ۴ شروع شکل دهی اولیه به نگین

تراش نگین

مراحل ۵ تا ۷ شکل دهی اولیه  با دست
در مرحله ۸ سنگ توسط موم به میله ای که به آن داپ گفته میشود با حرارت وصل میشود... از این پس تراش با میله داپ انجام میشود

تراش نگین

مرحله ۹ تنظیم نگین با حرارت
مرحله ۱۰ و ۱۱ تراش با داپ
مرحله ۱۲ سمباده زنی و آغاز صیقل دادن

تراش نگین

۱۳ صیقل با سمباده نرم تر و بعد از آن جلا با اکسید کُرم
۱۴ جدا سازی از داپ با حرارت و تمیز کاری
۱۵ پایان

همه نقدها

Leave a Reply