نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
  • نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری
نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری نستعلیق انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

تعداد

  • شرایط خدمات - 
هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود.
انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
شرایط خدمات - هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود. انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
  • شرایط حمل و نقل 
محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد.
هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد. شرایط حمل و نقل محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد. هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد.
  • شرایط عودت  محصول -
1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد.
 اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود .
 هزینه ارسال با مشتری میباشد .
 پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود. شرایط عودت محصول - 1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد. اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود . هزینه ارسال با مشتری میباشد . پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود.

این انگشتر از جنس نقره با کیفیت میباشد و کار استاد رحمانی از استادان حرفه انگشتر سازی است .

امضا این انگشتر طهران رحمانی است . سنگ این انگشتر از جنس عقیق بنفش رنگ با کیفیت است که توسط حکاکی هاتف طراحی و پیاده

سازی شده .

ذکر آن یا زینب کبری بخط نستعلیق و همراه با تذهیب است .

سایز آن 65 می باشد

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

انگشتر مردانه با ذکر یا زینب کبری

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: