خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا
  • خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا
  • خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا
خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا
خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا خط ثلث انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا

انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا

انگشتر مردانه نقره با کیفیت

نگین عقیق زرد همراه با ذکر

یا علی بن موسی الرضا المرتضی

به خط ثلث

تعداد

  • شرایط خدمات - 
هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود.
انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
شرایط خدمات - هرگونه تغییر سایز انگشتر - آبکاری و ... درصورت سفارش انجام و با مشتری هماهنگ میشود. انواع رنگهای نگین و انواع حکاکی اذکار به سلیقه مشتری انجام می شود و با مشتری هماهنگ میشود.
  • شرایط حمل و نقل 
محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد.
هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد. شرایط حمل و نقل محصولات با قیمت بالاتر از 300 هزارتومان بصورت مجانی پست میگردد. هزینه ارسال بصورت پیک برای محصولات بالاتر از 400 هزار تومان رایگان میباشد.
  • شرایط عودت  محصول -
1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد.
 اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود .
 هزینه ارسال با مشتری میباشد .
 پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود. شرایط عودت محصول - 1 هفته مهلت عودت محصول برای محصولات وجود دارد. اگر محصول بدون آسیب فیزیکی باشد و جز محصولات قابل عودت باشد ، عودت پذیرفته میشود . هزینه ارسال با مشتری میباشد . پس از عودت و بررسی محصول مبلغ پرداختی به حساب مشتری باز گردانده میشود.

حکاکی خط ثلث به همراه شمسه و مات دور و تذهیب سنتی ایرانی

حکاک هاتف

مرجع خاص

نقد

نوشتن یک نقد

انگشتر مردانه با ذکر یا علی بن موسی الرضا

انگشتر مردانه نقره با کیفیت

نگین عقیق زرد همراه با ذکر

یا علی بن موسی الرضا المرتضی

به خط ثلث

نوشتن یک نقد

16 محصول مرتبط در همین شاخه: